CONTAMINANT

PM2,5

NO2

PAÍS

PAÍS

Descarrega les dades
RÀNQUING DE
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS PM2,5
[MITJANA ANUAL]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS OMS 2021]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS OMS 2005]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS MÉS BAIXOS]
RÀNQUING DE
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS NO2
[MITJANA ANUAL]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS OMS 2021]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS OMS 2005]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS MÉS BAIXOS]

INDICADORS

VEGETACIÓ

ÀREA VERDA

PAÍS

PAÍS

Descarrega les dades
RÀNQUING
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS % ÀREA VERDA (GA)
[MEAN]
% DE POBLACIÓ PER
SOTA DEL 25% DE GA
MORTS EVITABLES
RÀNQUING
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS ÍNDEX DE VEGETACIÓ
[NDVI]
OBJECTIU DE NDVI % DE POBLACIÓ PER SOTA
DE L’OBJECTIU DE NDVI
MORTS EVITABLES

INDICADORS

SOROLL

PAÍS

PAÍS

Descarrega les dades

A causa de l’heterogeneïtat de les dades disponibles sobre el soroll del trànsit rodat i a la falta de qualitat dels mapes de soroll de moltes ciutats europees, els autors consideren que els resultats de les diferents ciutats no són comparables entre si.

Per aquest motiu, no s’ha realitzat un rànquing de soroll i els resultats es presenten per ordre alfabètic.

RÀNQUING DE
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS % DE POBLACIÓ EXPOSADA A
NIVELLS PERJUDICIALS
% DE POBLACIÓ MOLT MOLESTA MORTS PREVENIBLES QUALITAT DE LES DADES

Busca una altra ciutat

Busca una altra ciutat

FAQs

Què és el rànquing de contaminació atmosfèrica?
D’on procedeixen les dades d’aquesta web?
Com s’han calculat els rànquings?
Què significa ‘morts evitables’?

Veure més FAQs